Invitámoste a navegar por Edu-AREA para que a experimentes e, se es profesor, podes colaborar a desenvolvela:

Tamén dispós da App en Google Play:Disponible en Google Play

IV Xornada TELGalicia (Santiago de Compostela)

Nova publicada no Blog de Campus Vida

Sesión de Inmaculada Plaza (ver pdf)

 Presentación de Inmaculada Plaza


Sesión de Davinia Hernández Leo (Presentación dispoñible en SlideShare)

Para más información ver http://ldshake.upf.edu/

 Presentación de Davinia Hernández Leo

 

 

II Xornada TELGalicia

 

6 de Marzo na E.E. Telecomunicación. De 9:30 a 13:00. (Pendente de confirmación pola folga prevista de Iberia)

 

Presentacións previstas:

 

Will Ellis, iTEC Project Coordinator

iTEC, designing the future classroom.

 

Abstract: iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms) is a major EU-funded project in which European Schoolnet is working with education ministries, technology providers and research organisations to bring about transformation in learning and teaching through the strategic application of learning technology. With 27  project partners, including 14 Ministries of Education, and funding of €9.45 million from the European Commission’s FP7 programme, iTEC is the largest and most strategic project yet undertaken by European Schoolnet and has the potential to be a flagship project for the design of the future classroom. The project lasts from 2010 to 2014.

 

------------

Bernd Simon, KM, Austria

Introducing Learning Management Systems in Schools – Answering the Why and the How Question

In Austria 1.100 out of 6.000 schools use a learning management system called LMS.at. The large number of schools adopting LMS.at made LMS.at Austria's most intensively used e-media for education and one of Austria's top 20 web sites measured in page impressions per month. 

As compared to out-of-the-box, open source learning management systems like Moodle, LMS.at provides a few very specific, but important benefits to its various stakeholders including teachers, students, as well as administrators. In the first part of the talk, we will take a closer look at key use cases that provide these benefits. 

The second part of the talk will address the school-specific roll-out strategy of LMS.at. We will report on the 4 magic pillars that turn a learning management solution into a success story. In this part of the talk will also emphasize on future challenges in the creation as well as the distribution of content and tools and relate these challenges to potential solutions developed in the context of the iTEC project.

I Xornada RedeTELGalicia


5 de Decembro de 2012, 10:00 - 19:30

Ponente invitado: Javier Torrente Vigil, Universidad Complutense de Madrid

Tema: E-adventure (http://e-adventure.e-ucm.es/)


A prataforma eAdventure é un proxecto de investigación que aspira a facilita-la integración de xogos educativos e simulacións baseadas en xogos en procesos educativos en xeral e Entornos Virtuais de Aprendizaxe (VLE) en particular. Está sendo desenrolado baixo o protectorado do grupo e-UCM na Universidade Complutense de Madrid, con tres obxectivos principais:

 • Reducción dos costes de desenrolo para xogos educativos.
 • Incorporación de características educativas específicas en ferramentas de desenrolo de xogos.
 • Integración dos xogos resultantes con material educativo no contexto dos Entornos Virtuais de Aprendizaxe.


Dende esta website é noso desexo promove-lo uso das ferramentas desenroladas como parte do proxecto eAdventure. O núcleo do proxecto eAdventure é o editor de xogos educativos eAdventure que executa xogos definidos utilizando a linguaxe eAdventure. Os autores poden usa-lo editor gráfico para crear xogos, ou accesar directamente ós documentos fonte que describen as aventuras utilizando unha linguaxe de marcado XML. Con  eAdventure, calqueira persoa pode escribir un videoxogo educativo point & click.

Programa

10:00-13:00 Presentación E-adventure. Aplicabilidade en educación primaria e secundaria

13:00-15:00 Comida (comedor de teleco-minas)

15:00-17:00 Presentacións grupos. 30 minutos para cada grupo

 • 1. Grupo CESGA
 • 2. Grupo TE
 • 3. Grupo CP2
 • 4. Grupo E.I.D.E.

17:00-17:30 Pausa café

17:30-19:30 Continuación presentacións grupos. 30 minutos por cada grupo

 • 5. Grupo ET1-GIST
 • 6. Grupo GSI
 • 7. Grupo IA1-COLE
 • 8. Grupo Stellae


O evento terá lugar na aula de graos da Escola de Telecomunicación.

Información adicional