Invitámoste a navegar por Edu-AREA para que a experimentes e, se es profesor, podes colaborar a desenvolvela:

Tamén dispós da App en Google Play:Disponible en Google Play

Pedagogical ICT

UNI•C (Danish IT Centre for Education and Research) é unha axencia que depende do ministerio danés da infancia e da educación. Este organismo proporciona servicios IT ás comunidades educativas e investigadoras danesas. Máis dun millón de usuarios utilizan de forma regular os seus servizos e productos.

Dentro desta axencia tense desenvuelto a licencia TIC pedagóxica europea (EPICT) que é un curso de entrenamento completo, flexible e eficiente no que se presenta un estándar de calidade para o desenvolvemento profesional continuado dos profesores na integración da pedagoxía coas TICs na educación. De forma complementaria tamén se ocupan da definición dun marco de competencias para o uso das TICs na educación. A través deste programa formativo EPICT ofrece soporte ao desenvolvemento das seguintes aproximacións:

  • Blended learning
  • Traballo en equipo
  • Flexibilidade
  • Asignación pedagóxica

A día de hoxe este programa estase desenvolvendo en máis de 10 de países, entre os que se atopan o Reino Unido, Irlanda e Italia.

Información adicional