Invitámoste a navegar por Edu-AREA para que a experimentes e, se es profesor, podes colaborar a desenvolvela:

Tamén dispós da App en Google Play:Disponible en Google Play

Tecnoeduc: Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa

O grupo dispón de equipos individuais para os seus membros e posee unha pizarra interactiva Prometeus e unha pantalla interactiva Smart nun soporte móvil. Na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) empregamos o Laboratorio e Medios tecnoloxicos e Investigación (aula 8).

Traxectoria

O Grupo de Investigación en Tecnoloxía Educativa da USC (GI-1438) conta cunha traxectoria de 15 anos no ámbito da aplicación das TICs á educación e a formación. A experiencia investigadora do grupo céntrase en cinco liñas :

  1. e-learning: posibilidades educativas do TIC: participación en proxectos coordinados con institucións con perfil tecnolóxico (CESGA), empresas galegas dedicadas á formación (Femxa ou EOSA) e asociacións como a Federación de Asociacións de Persoas xordas de Galicia no proxecto "Ensigna" (PGIDIT05CSO00101CT)(22.099). Destacar o "Observatorio Galego de e-learning" referente en Galicia para todos os profesionais. A coordinación do proxecto europeo "CLICT: Collaborative Learning in Information Communication Technologies" (2009-1-GB13-03514)(77.780).
  2. Deseño de materiais educativos multimedia e contornas virtuais de aprendizaxe: coordinación de "Pasar da información ao coñecemento: deseño dunha contorna para o traballo en equipo de profesores. A xestión de contidos educativos e a aprendizaxe guiada dos alumnos universitarios" (PGIDIT02SEN21401PR)(75.900) que desenvolveu unha contorna en rede colaborativa e interdisciplinar no ensino universitario. E o proxecto europeo "EFELCREN Educational flexible and creative environments" (226552-CP-1-2005-1-E-COMENIUS-C21) (449.754), recoñecido polo OAPEE como exemplo de Boa práctica en 2009: un centro de recursos dixitais e exemplos de boas prácticas de uso de metodoloxías de elearning. O contrato de I+D para FOREM  “Confección e ensaio dúas materiais didácticos e-learning sobre plataforma de software libre dunha acción de titoría en liña”(30.307).
  3. Investigación didáctico-curricular sobre os usos dos medios: proxectos interuniversitarios e teses que permitiron dispor dunha análise completa na nosa Comunidade Autónoma en todos os niveis educativos. Tese Doutoral de Fernández Morante con Premio Extraordinario 2002. Participación en "The learning school: an analysis of the factors supporting and ensuring effective use of ITC in schools" (MM1010) desenvolveu a European Network of Innovative Schools (EUN), a maior rede europea de educación. Coordinación de "IEPTL: Integrating European projects into teaching and learning" (2006-3525/001-001 SO2 81COMP)(73.851)
  4. Formación e desenvolvemento profesional para o uso do TIC. Participación en proxectos nacionais interuniversitarios dedicados a Educación Superior e TICs (7237-MEC, EA2005-0177 MEC, EA2006-0010-MEC). Tamén coordina o proxecto Europeo "ICTeachers: Competencies and pedagogical application for teachers" (141882-LLP-1-2008-1-AT-COMENIUS-CMP)(395.222), sistema europeo de acreditación de competencias TIC para docentes integrado no marco de ECDL Fundation.
  5. e-Inclusión: igualdade de acceso e participación na Sociedade do Coñecemento: TIC como ferramentas para a igualdade, o desenvolvemento social e a participación activa na sociedade actual. Destacar "e-hospital: e-learning opportunities for adult patients during hospitalisation in health-care institutions" (225761-CP-1-2005-1-AT-GRUNDTVIG-G1)(44.181) desenvolveu un sistema de e-learning para pacientes hospitalizados e un manual de boas prácticas. Premiado: Premio Nacional Computerworld 2007; Boa práctica do Observatorio da Global University Network for Innovation (GUNI) da UNESCO; Premio Nacional do Ministerio de Educación, Ciencia e Cultura de Austria 2008 e European Award for Lifelong Learning (2008) como segundo mellor proxecto europeo na categoría de Educación de Adultos (Grundtvig) outorgado UE. E-CTIC, competencias TIC de alumnos ESO.

A traxectoria se caracteriza por: un elevado nivel de internacionalización que se concreta na participación constante en proxectos europeos e coordinación de varios deles; unha demostrada capacidade competitiva e de captación de recursos de forma regular en convocatorias de I+D+I e a través de contratos (Grupo de Ciencias Sociais da USC con maior captación de recursos 2008); un elevado nivel de recoñecemento de resultados que se materializa en diferentes premios e galardóns recibidos (proxectos ehospital, EFELCREN, premios de doutoramento); unha traxectoria de traballo interdisciplinar demostrada a través de proxectos que integran grupos de investigación de distintas areas de coñecemento, empresas, centros tecnolóxicos e asociacións.

A capacidade de transferencia de resultados plásmase en produtos explotados na práctica por distintos colectivos (profesores, institucións, esmpresas, sindicatos, asociacións) como Comunidades virtuais (IPTL, EFELCREN) contornas formativas (Pasar dá sociedade dá información ao coñecemento, e-Hospital, CLICT), Centros de recursos e boas prácticas (EFELCREN), Centros de información do sector (Observatorio), Cursos en liña (FOREM e ENSIGNA), Formación de competencias (ICTeachers e E-CTIC), etc. Tamén estes resultados aplícanse nas actividades formativas do grupo: Master Internacional en e-learning, IPMTools.

Información adicional