Invitámoste a navegar por Edu-AREA para que a experimentes e, se es profesor, podes colaborar a desenvolvela:

Tamén dispós da App en Google Play:Disponible en Google Play

RedeTELGalicia é unha rede de grupos de investigación interesados na aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) na educación, centrándose principalemente en educación primaria e secundaria.

Os grupos participantes teñen unha ampla experiencia no desenvolvemento de proxectos e-learning pero seguindo diferentes enfoques. Algúns dos grupos centráronse no desenvolvemento de tecnoloxías e infraestruturas, mentres que outros se ocupan principalmente da práctica docente e da pedagoxía. Este vínculo entre a tecnoloxía e a pedagoxía reflexa interdisciplinariedade deste campo de investigación que require as achegas e a coordinación das dúas partes.

Propósito

O obxectivo principal de RedeTELGalicia é contribuír á mellora do ensino e a aprendizaxe a través de novas pedagoxías e tecnoloxías. Iniciativas existentes na nosa comunidade como Abalar, Plataforma Proyecta e EducaBarrie demostran o interese social neste ámbito. Os grupos de investigación de RedeTELGalicia teñen un importante "know how" que pode contribuír a este esforzo e a rede tratará de promover a súa transferencia a apoiar actividades prácticas nas escolas. Ademais, esperamos que este esforzo tamén poida contribuír a unha maior investigación nos mesmos grupos con usuarios experiencias reais.

Algúns obxectivos concretos:

  • Desenvolvemento dun "repositorio", con información sobre os recursos educativos (por exemplo: contidos, ferramentas, eventos, persoas) que incluía funcionalidades da Web 2.0 e das redes sociais.
  • Recollida, tratamento e presentación de escenarios educativos, actividades educativas e guías de mellores prácticas listos para profesores de Tics e novas pedagoxías.
  • Desenvolvemento dun sistema de recomendación que facilite a procura de información e a aplicación de escenarios e actividades educativas nas aulas reais.
  • Desenvolvemento dun marco de competencias TIC para os docentes e os recursos específicos de ensino e capacitación para apoiar o seu desenvolvemento.


Participantes

RedeTELGalicia puxo en marcha grazas á colaboración de sete grupos de investigación de Galicia en colaboración co departamento de e-learning do CESGA. Tres dos grupos teñen unha formación nas TIC e os outros catro proveñen da área pedagóxica. Ademais, outros grupos relevantes de España e de Europa están interesados nesta colaboración. A continuación preséntase a lista completa dos grupos de investigación involucrados:


1.    Grupo ET1-GIST. Universidade de Vigo. Campus de Lagoas-Marcosende Vigo

2.    Grupo GSI. Universidade de Santiago de Compostela. Campus Vida

3.    Grupo TE. Universidade de Santiago de Compostela

4.    Grupo Stellae. Universidade de Santiago de Compostela

5.    Grupo IA1-COLE. Universidade de Vigo. Campus de Ourense.

6.    Grupo CP2. Universidade de Vigo. Campus de Pontevedra

7.  Grupo E.I.D.E. Universidade de Vigo

8. Grupo GIE. Universidade de Coruña

9.    Grupo e-learning. CESGA

10. Grupo e-learning. GRADIANT

 

O coordinador da rede é Manuel Caeiro Rodríguez do grupo ET1-GIST da Universidade de Vigo.

Información adicional